Badania Prenatalne - opis procedury

Badania prenatalne służą zapewnieniu jak najlepszej opieki nad kobietą w ciąży i dzieckiem na etapie życia płodowego. Umożliwiają diagnostykę wielu potencjalnych chorób genetycznych oraz wad anatomicznych płodu co pozwala na zaplanowanie optymalnego postępowania w ciąży, okresie okołoporodowym oraz po przyjściu dziecka na świat. Dzięki szczegółowym badaniom ultrasonograficznym możemy monitorować wzrastanie płodu oraz wykrywać wiele zaburzeń wewnątrzmacicznych. 

Badania prenatalne wykonuje się trzykrotnie w ciągu ciąży. 

monitor-470511_1920.jpg

Pierwsze z nich, wykonywane w I trymestrze ( od momentu ukończenia 11 tygodni do 13 tygodnia + 6 dni ) składa się z USG oraz badania poziomu białka PAPP-A oraz b-HCG w krwi żylnej matki. 

Badanie II i III trymestru polega na wykonaniu ultrasonografii. Badanie II trymestru należy wykonać pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży natomiast badanie III trymestru pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży. 

Każde z wyżej wymienionych badań ma nieco inny cel i przebieg. W innych zakładkach znajduje się krótki opis poszczególnych badań prenatalnych, które można wykonać w naszym Gabinecie.