Najnowocześniejsze badanie HRT III

Rejestracja telefoniczna (12) 421-85-51 Kraków ul. BALICKA 83

Obrazowanie tarczy nerwu wzrokowego - HRT (Heidelberg Retina Tomography)
jest bardzo technicznie zaawansowanym badaniem obrazowym, analizującym tarczę nerwu wzrokowego na 32przekrojach optycznych i przedstawiającym wyniki w formie map i kodów kolorymetrycznych, danych liczbowych orazdiagramów. Program analizy komputerowej zakłada porównanie wyniku uzyskanego, jednak aby badanie miało senspowinno być wykonywane zawsze na tym samym aparacie:

 • przy pierwszym badaniu z odpowiednimi parametrami wprowadzonymi do programu jako norma statystyczna dla wieku badanej osoby,
 • przy każdym z kolejnych badań z parametrami badanej tarczy uzyskanymi w jej pierwszym badaniu, którego wynik został zarejestrowany w danymaparacie.

Wynik badania HRT ma znaczenie:

 • dla diagnostyki jaskry
 • podstawowe dla oceny dynamiki postępu jaskry

Wskazania do badania HRT w jaskrze:

 • ocena jaskrowego uszkodzenia nerwu wzrokowego
 • monitorowanie postępu neuropatii
 • podstawa oceny skuteczności leczenia (możliwie najskuteczniejsze powstrzymanie jaskry)


Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań. Jednak przed każdym badaniem możesz liczyć na fachową wiedzę i pomoc naszych okulistów. Okulista doradzi wprzypadku wątpliwości i przypomni niezbędne procedury.
Opis badania:

 • Badany siedzi przed aparatem z głową unieruchomioną przez oparcie podbródka i czoła, kieruje wzrok w stronę wskazaną przez okulistę.
 • Wynik analizy komputerowej badań obrazowych nie może zastąpić diagnozy okulisty, rozpoznającego chorobę na podstawie nie jednego, a zespołuobjawów.
 • Najcenniejszą wartością badań obrazowych jest zachowywanie liczbowych danych badanej struktury w pamięci komputera i porównywaniewszystkich późniejszych wyników z badaniem wstępnym. Pozwala to na precyzyjne i obiektywne śledzenie przebiegu choroby i wpływu leczenia nazahamowanie jej postępu.
 • Obiektywne monitorowanie wyników leczenia jest szczególnie ważne w schorzeniach nieuleczalnych i ze swojej natury postępujących, jak np. wjaskrze lub niektórych degeneracjach plamki.
 • Warunek: BADANIA MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZAWSZE TYM SAMYM APARATEM!

 

PROMOCJA
na przesiewowe / profilaktyczne badania w kierunku JASKRY, CUKRZYCY, AMD ( zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem)
Wysokospecjalistyczne badania wykonywane przy użyciu optycznej koherentnej tomografii z opcją angiografii.
Badania  OCT pozwalają na wykrycie wymienionych schorzeń w ich najwcześniejszej postaci. 
Mając nad nimi kontrolę możemy je monitorować lub włączyć leczenie w optymalnym momencie.
Choroby te we wczesnych postaciach są bezobjawowe, bezbolesne, nie zaburzają ostrości wzroku. U pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami wnętrza gałki ocznej możemy wykryć stopień ich zaawansowania. Natomiast brak kontroli może doprowadzić do nieodwracalnej całkowitej utraty ostrości wzroku. 
Pojedyncze badanie obu oczu dedykowane jednemu schorzeniu - 70 pln
Pakiet dwóch badań ( JASKRA+AMD, JASKRA + CUKRZYCA, AMD+CUKRZYCA) -120 pln
Pakiet trzech badań ( JASKRA, CUKRZYCA, AMD) -150 pln
Badania wykonuje doskonale przeszkolona mgr pielęgniarstwa.