Nasze usługi - fizjoterapia

ulotka1str

ulotka2str

Cennik

  • wizyta diagnostyczna w fizjoterapii uroginekologicznej - 120 zł
  • wizyta terapeutyczna - 120 zł
  • kinesiotaping - 60 zł
  • Masaż Shantala dla niemowląt, instruktarz dla rodziców (2 spotkania po ok. 1h) - 200 zł

Agnieszka Mazur-Biały, fizjoterapeuta

Przemiarki 23, Kraków (RUCZAJ)

piątek 10-17; Sobota 10-14

tel. 502-069-259

Absolwentka kierunku fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Certyfikowana terapeutka Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego

w zakresie fizjoterapii w ginekologii, położnictwie, urologii i proktologii. Tytuł Fizjoterapeuty uroginekologicznego uzyskała po ukończeniu cyklu szkoleń

prowadzonych przez terapeutów Niemieckiego Związku Fizjoterapii (Deutschen Verband für Physiotherapie AG GGUP; PhysioPelvica). Od 2011 roku jest

pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, gdzie od roku 2015 koordynuje i prowadzi

takie przedmioty jak: „Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie”, „Programowanie fizjoterapii w ginekologii” czy „Profilaktyka chorób – inkontynencja”.

Jest współautorem (2015) 17 prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych (również w czasopismach umieszczonych

na liście filadelfijskiej, o łącznym impact factor 31). Jej zainteresowania terapeutyczne skupiają się wokół takich aspektów jak:

Terapia zaburzeń dna miednicy, w szczególności:

* fizjoterapia wysiłkowego nietrzymania moczu, pęcherza nadreaktywnego (także parć naglących) oraz postaci mieszanej nietrzymania moczu;

* fizjoterapia w nietrzymaniu gazów/stolca oraz w zaparciach;

* fizjoterapia w zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej, w tym w lekkich postaciach obniżenia ścian pochwy (obniżenie pęcherza, jelit);

* normalizacja nadmiernego napięcia mięśni dna miednicy, uniemożliwiającego odbycie stosunku (zbyt wąska pochwa);

* terapia bólu podczas współżycia, będącego wynikiem nadmiernego napięcia mięśni dna miednicy, występowania punktów bolesnych lub blizn

(np. po episiotomii czy pęknięciu krocza podczas porodu);

* przygotowanie fizjoterapeutyczne do zabiegów ginekologicznych, uroginekologicznych jak również rehabilitacja pooperacyjna/pozabiegowa.

Fizjoterapia w ciąży i połogu, w szczególności:

* terapia rozstępu mięśnia prostego brzucha w ciąży i połogu;

* terapia wysiłkowego nietrzymania moczu w ciąży i połogu;

* łagodzenie dolegliwości okresu ciąży (terapia obrzęków, bólu kręgosłupa, kończyn);

* terapia blizny po cięciu cesarskim, episiotomii lub pęknięciu krocza;

* ogólne usprawnianie w przebiegu ciąży mające na celu przygotowanie do porodu, jak również w okresie połogu aby szybciej powrócić do dawnej formy;

* masaż dla kobiet w ciąży dający rozluźnienie, relaks i zmniejszenie dolegliwości bólowych.

 

Kobiety w ciąży powinny zgłaszać się na fizjoterapię po uprzedniej konsultacji lekarskiej i uzyskaniu pisemnej informacji o braku przeciwskazań.

 

Masaż Shantala dla niemowląt – instruktarz dla rodziców