_MG_5496_f_wide.jpeg

 MG 5458 fn

dr n. med.

Patrycja Wręczycka - Cegielny

specjalista ginekolog-położnik, specjalista ginekolog-onkolog

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Państowy egzamin specjalizacyjny z ginekologii i położnictwa złożyłam w 2014r. otrzymując nagrodę Okręgowej Izby Lekarskiej za jego wynik.

Równolegle ze specjalizacją realizowałam studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim CM UJ, co zaowocowało obroną doktoratu pt."Ciężkie powikłania popromienne u pacjentek leczonych radioterapią z powodu raka szyjki macicy i ich wpływ na funkcje anorektum" w kwietniu 2013r.

W latach 2015 - 2018 odbywałam staże w Klinice Ginekologii Onkologicznej krakowskiego Centrum Onkologii- Instytucie Marii Skłodowskiej-Curie, a następnie zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny z ginekologii onkologicznej.

Obecnie jestem ponadto pracownikiem dydaktyczno-naukowym Zakładu Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego CM UJ, gdzie prowadzę zajęcia z młodymi adeptami sztuki lekarskiej.

Aktualnie współpracuję także z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym z Ginekologią Onkologiczną Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.

Jestem autorką prac naukowych publikowanych w czasopismach polsko- i anglojęzycznych , a także laureatką nagród na konferencjach medycznych. Brałam udział w licznych kursach, szkoleniach, kongresach i warsztatach tak w zakresie teorii, jak i praktyki. Stale dbam o poszerzanie mojej wiedzy i doskonalenie umiejętności.

Moim Pacjentkom oferuję szeroki zakres procedur diagnostycznych, terapeutycznych i opiekę szpitalną związaną z prowadzeniem i rozwiązaniem ciąży, także patologicznej, położnictwem, ginekologią , w tym onkologiczną, zabiegi operacyjne, także minimalnie inwazyjne, jak laparoskopia,czy histeroskopia.

W spektrum moich zainteresowań zawodowych leży przede wszystkim ginekologia operacyjna szczególnie związana z nowotworami narządu rodnego kobiety.

W pracy stawiam na profesjonalizm i wdrażam obowiązujące aktualnie zasady Evidence-based medicine ( tzn. medycyny opartej na faktach). Bardzo ważne są dla mnie nie tylko optymalny wynik procesu diagnostyczno-terapeutycznego, ale także zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa każdej Pacjentce.


realizacja Shift


TOP